;

A személyes adatok biztonsága

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság garantálja, hogy személyes adataidat bizalmasan, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli.

A Felkészítő Napok honlapján on-line megadott adatokat kizárólag a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság munkatársai kezelik, az adatfeldolgozás és kezelés során külső cég szolgáltatásait nem vesszük igénybe.

Az adatkezelés célja, hogy a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság azokat szolgáltatásaihoz felhasználja, különös tekintettel az alábbiakra:

  • karrier és mentálhigiénés szolgáltatások
  • tájékoztatás külföldi ösztöndíjakról, valamint szabadidős és kulturális lehetőségekről
  • kutatások, felmérések készítése

Az adatbázis sem egészben, sem pedig részleteiben harmadik félnek nem kerül átadásra. A Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság az adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, anonim módon, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozhatja nyilvánosságra.

Törekszünk arra, hogy adatbázisunk, annak használata technikailag is biztonságos legyen. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá személyes adataidhoz, ne tudják megváltoztatni, törölni.

Személyes adataidra vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz megválaszolása írásban történik. Bármely más kérdésre (pl. szolgáltatásaink igénybevételéről, annak menetéről, feltételeiről, technikai jellegű problémák megoldásáról) e-mailen, telefonon vagy személyesen is adunk felvilágosítást.

A rendszer használatával és az adatbázisban szereplő adatokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

A Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során maradéktalanul eleget tesz a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségének.

A regisztráció során szakmai és személyes adatait megadó jelentkező (a továbbiakban Jelentkező) jelentkezési adatainak hitelesítésével (a rendszer által a megadott e-mailcímre kiküldött linkre klikkeléssel) elfogadja a rendszer használatának szabályait.

Az Jelentkező kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek, és más személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az Jelentkező tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság nem vállal felelősséget. Az

Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendszert nem rendeltetésszerűen használja, a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság jogosult az Jelentkező számára nyújtott szolgáltatások felfüggesztésére.

Ha a fentiekben részletezett adatkezelési eljárást nem tartod biztonságosnak, kérjük, tedd meg javaslatod, hogy szolgáltatásunk az Általad támasztott követelményeknek minél jobban megfelelhessen!

Featured exhibitors

Adatvédelmi beállítások

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Weboldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében.